Czytelnicy, którzy chcą nieodpłatnie podarować ksiązki dla biblioteki proszeni są o zostawienie spisu tych książek u bibliotekarza. Decyzję o wyborze książek podejmuje bibliotekarz na podstawie w/w spisu. Dziękujemy.