Kolejny dzień wakacyjnych zajęć dla dzieci w Dziale Muzycznym to wyprawa na kolejny kontynent. Dzisiaj dzieci poznały Australię, rdzenną ludność tego regionu – Aborygenów, ich obyczaje i tradycje, a także bogatą faunę i florę. Dzieci zobaczyły także krótki film ukazujący codzienne życie mieszkańców Australii. Przy dźwiękach muzyki australijskiej uczestnicy zajęć wykonali obrazki przedstawiające postaci Aborygenów.