W wyniku przeprowadzonego postępowania do 14.000 euro na wykonanie zadania „Dostawa książek do budynku MiPBP ul. I. Daszyńskiego 2, 44-300 Wodzisław Śląski” zgodnie z załącznikiem nr 1 i nr 2" wpłynęły 2 oferty:

  • OFERTA NR 1 – Główna Księgarnia Szkolna, Gajewicz Gawin Widłak sp. jawna, Al. Daszyńskiego 16, 31-534 Kraków z wartością brutto: 18.851,00 zł, słownie: osiemnaście tysięcy osiemset pięćdziesiąt jeden złotych
  • OFERTA NR 2 – Księgarnia Orbita, Rynek 12, 44-200 Rybnik z wartością brutto: 19.150,29 zł, słownie: dziewiętnaście tysięcy sto pięćdziesiąt złotych dwadzieścia dziewięć groszy

UZASADNIENIE WYBORU: wybrano ofertę nr 2 ze względu na kompleksowość oferty (w ofercie nr 1 brak 16 zamówionych tytułów).