Książki

W wyniku przeprowadzonego postępowania do 14.000 euro na wykonanie zadania „Dostawa książek do budynku MiPBP ul. Daszyńskiego 2, 44-300 Wodzisław Śląski” zgodnie z załącznikiem nr 1 wpłynęło pięć ofert:

  • OFERTA NR 1 – Księgarnia Orbita, Rynek 12, 44-200 Rybnik z wartością brutto: 7322,92 zł, słownie siedem tysięcy trzysta dwadzieścia dwa złotych dziewięcdziesiąt dwa  groszy
  • OFERTA NR 2 – Firma Handlowo-Księgarska Stańczyk, ul. ks. Ściegiennego 32, 37-464 Stalowa Wola z wartością brutto: 7355,16zł, słownie siedem tysięcy trzysta pięćdziesiąt pięć złotych szesnaście groszy
  • OFERTA NR 3 – Główna Księgarnia Szkolna Gajewicz Gawin Widłak sp. jawna, Al. Daszyńskiego 16, 31-534 Kraków z wartością brutto 7398,00zł, słownie siedem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt osiem złotych
  • OFERTA NR 4 – Matras Spółka Akcyjna Filia Katowice, ul. Chromika 5a, 40-238 Katowice z wartością brutto: 3437,48zł słownie trzy tysiące czterysta trzydzieści siedem złotych czterdzieści osiem groszy
  • OFERTA NR 5 – Prywatne Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „Vika” Renata Musielska, Lubanów 28B, 98-235 Błaszki z wartością brutto: 6535,68zł słownie sześć tysięcy pięćset trzydzieści pięć złotych sześćdziesiąt osiem groszy

UZASADNIENIE WYBORU: Oferta nr 4 firmy matras została odrzucona ze względu na błędy formalne. Z pozostałych ofert wybrano ofertę nr 5 firmy „Vika” ze względu na najkorzystniejszą cenę i kompleksowość zamówienia.