12 czerwca 2012 w MiPBP w Wodzisławiu Śl. odbyła się narada oraz szkolenie dyrektorów i kierowników bibliotek publicznych z terenu powiatu wodzisławskiego z udziałem instruktorów Biblioteki Śląskiej. W naradzie wzięli udział również przedstawiciele bibliotek z Jastrzębia Zdroju, Żor oraz Rybnika.

Narada rozpoczęla się pokazem przedstawicielki Wydawnictwa Tibum, które zaoferowało nowość na polskim rynku – teatrzyk obrazkowy Kamishibai. Kamishibai wywodzi się z XII wieku, kiedy to za pomocą papierowych teatrów, osobom niepiśmiennym przedstawiane były moralizatorskie opowieści związane z Buddą, dzięki którym można było zweryfikować, czy postępują oni w sposób moralnie właściwy. Kamishibai jest to technika opowiadania, czytania bajek wywodząca się z Japonii, wykorzystująca kartonowe plansze z obrazkami i tekstem oraz drewnianą lub kartonową skrzynkę. Kamishibai może być wykorzystywane z powodzeniem w domu, w bibliotekach, szkołach i przedszkolach, dziecięcych oddziałach szpitalnych czy domach opieki dla ludzi w wieku podeszłym.
Walory dydaktyczne. Kamishibai jest doskonałym narzędziem ułatwiającym naukę czytania i opowiadania. Najmłodszym może pomagać w nauce alfabetu czy składania sylab w wyrazy. Gotowe plansze ze specjalnie przygotowanymi bajkami i ilustracjami można dobierać w zależności od wieku grupy, dla której wystawiane jest przedstawienie.
Zabawa w teatr. Wykorzystując zasadę teatru obrazkowego, dzieci mogą również same wymyślać i ilustrować własne opowiadania i bajki. Wszystko zależy od inwencji prowadzącego zajęcia, rodzica czy opiekuna. Dzieci wykorzystując "magiczną skrzynkę" mogą same bawić się w teatr – wymyślają opowiadanie, piszą scenariusz, czytają, opowiadają, a swoim przedstawieniom nadają indywidualny charakter dodając efekty dźwiękowe, muzyczne czy świetlne.
Przedstawienia Kamishibai stanowią doskonałą pomoc dydaktyczną w przedszkolu czy szkole oraz są świetną formą zabawy w domu, świetlicy, bibliotece, zabierając uczestników w podróż do magicznej krainy teatru i literatury jednocześnie.