W maju 2009 roku mija 60 lat od powołania Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wodzisławiu Śląskim.

Inauguracja roku jubileuszowego wodzisławskiej Książnicy miała miejsce podczas uroczystych obchodów 14 maja 2009 roku.. W Sali multimedialnej biblioteki zebrali się przedstawiciele władz Biblioteki Śląskiej, władze powiatu i miasta, dyrektorzy zaprzyjaźnionych placówek kulturalno-oświatowych z powiatu wodzisławskiego, doradcy metodyczni z Biblioteki Śląskiej, dyrektorzy bibliotek gminnych i miejskich z terenu powiatu obecni i dawni pracownicy biblioteki oraz wiele innych życzliwych i oddanych bibliotece osób. 

Długa historia oraz praca i działalność Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wodzisławiu Śl. została zawarta w jubileuszowej publikacji „Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna”, którą otrzymał każdy z zaproszonych gości. Na początku uroczystości głos zabrała p. Ewa Wrożyna-Chałupska – dyrektor Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej witając i dziękując za przybycie wszystkim gościom. Jubileusz 60-lecia biblioteki był okazją nie tylko do podkreślenia obecnej roli placówki w życiu kulturalnym naszego miasta, ale również do wyrażenia szacunku i uznania wszystkim tym, którzy przyczynili się do jej rozwoju. Krótka refleksja nad czasem minionym, jak również teraźniejszością i przyszłością tegorocznej Jubilatki dała ogólny zarys działalności wodzisławskiej placówki.

W dalszej części uroczystości głos zabrali: dyrektor Biblioteki Śląskiej profesor dr hab. Jan Malicki, zastępca dyrektora ds. Bibliotek Samorządowych Maria Gutowska którzy na ręce pani dyrektor Ewy Wrożyny-Chałupskiej złożyli dyplom uznania za propagowanie czytelnictwa, wiedzy o regionie oraz za działalność na rzecz środowiska i całej społeczności lokalnej naszego powiatu. W dalszej części zostały wręczone pisemne życzenia, kwiaty, podziękowania i prezenty złożone przez: posła ziemi wodzisławskiej Ryszarda Zawadzkiego, przedstawiciela Władz Powiatu Wodzisławskiego Starostę Jerzego Rosoła, przedstawiciela Władz Miasta Wodzisławia Śl. Prezydenta Miasta Mieczysława Kiecę, oraz dyrektorów instytucji z terenu miasta i powiatu… Prezydent Miasta wręczył ufundowany przez Urząd Miasta prezent – aparat fotograficzny, natomiast starosta Jerzy Rosół wręczył Pani Dyrektor medal Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

O oprawę muzyczną zadbał zespół Diverso. Następnie wszyscy goście udali się na uroczysty bankiet przygotowany w czytelni budynku Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej. Liczna obecność lokalnej społeczności, miłe słowa podkreślające rolę biblioteki w środowisku potwierdziły fakt potrzeby istnienia Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wodzisławiu Śl. oraz podkreśliły, jak ważne miejsce w życiu kulturalnym i oświatowym miasta i powiatu zajmuje nasza placówka. Składamy podziękowania wszystkim znamienitym gościom, którzy uznają iż warto inwestować w bibliotekę, a przez to rozwijać potrzeby kulturalne naszej społeczności. Dziękujemy wymienionym i niewymienionym, dawnym i obecnym pracownikom, emerytom i tym młodym, za to co zrobili i za to co jeszcze zrobią… Znamy nasze zadania, staramy się je wypełniać jak najlepiej – znajdujemy w tym radość i satysfakcję. Chociaż czasem bywa ciężko, ale o tym nie wypada dziś mówić. Dziękujemy za pomoc, zrozumienie a także wytykanie uchybień jeżeli jest taka potrzeba. Przyrzekamy, że zbiory, regały, komputery, systemy a nawet internet nie przesłonią nam tego co było najważniejsze przez te 60 lat i co pozostanie najważniejsze w przyszłości – każdego czytelnika, który trafi do biblioteki w poszukiwaniu książki, informacji czy też spokojnego kąta do pracy. Dziękujemy za każde wsparcie, radę i wyrozumiałość.