Na dzisiejszych zajęciach dzieci słuchały bajki chińskiej pt. Żółty Smok. Dzięki niej poznały nie tylko odmienność chińskich baśni od polskich, ale także różnicę kultur i narodów. W bajce ukazane były obyczaje, wierzenia i zwyczaje ludzi zamieszkujących daleki kraj – Chiny. Bajka opowiadała także o uniwersalnych wartościach, takich jak dobro, prawda, odwaga oraz zwycięstwo dobra nad złem. Po krótkiej wymianie zdań na temat legendy chińskiej dzieci wspólnie namalowały na bardzo dużym formacie ilustrację do niej. Rysunek przedstawia walkę Żółtego Smoka z Czarnym.