Kolejny dzień "Ferii w Bibliotece" to kolejne wyzwanie dla dzieci uczestniczących w zajęciach plastycznych. W dniu dzisiejszym najmłodsi pracowali w grupach, a efektem ich pracy były piękne obrazy przedstawiające zimowe wioski.