Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wodzisławiu Śl. bierze udział w programie Fundacji Orange – Orange dla bibliotek. W ramach programu Fundacja przekazała dotację finansową w wysokości 4.483,93 zł. Dotacja ta (darowizna pieniężna) zostanie wykorzystana w celach edukacji, popularyzacji i zwiększenia wykorzystania internetu przez pracowników i użytkowników bibliotek, a w szczególności na zapewnienie dostępu do szerokopasmowych łączy internetowych w placówce głównej i filiach w okresie do 31 grudnia 2013r.