W wyniku przeprowadzonego postępowania do 14.000,00 euro na wykonanie zadania pt. "Dostawa książek do budynku MiPBP ul. I. Daszyńskiego 2, 44-300 Wodzisław Śląski" zgodnie z załącznikami nr 1 i nr 2 wybrano najkorzystniejszą ofertę. Wpłynęły oferty:

  • OFERTA NR 1Księgarnia Orbita, Rynek 12 44-200 Rybnik z wartością brutto 9.997,56zł
  • OFERTA NR 2Główna Księgarnia Szkolna, Gajewicz, Gawin, Widłak, s.j., Al. Daszyńskiego 16, 31-534 Kraków z wartością brutto 10.819,00zł

Uzasadnienie wyboru: Wybrano ofertę nr 1 z najniższą ceną brutto 9.997,56zł