W dniu 29 kwietnia 2009 r. o godz. 16.00 odbyło się w Karwinie spotkanie autorskie ze śląskim pisarzem i publicystą Markiem Szołtyskiem. Miejscem spotkania był Oddział Literatury Polskiej Biblioteki Regionalnej w Karwinie, a odbyło się dzięki współpracy przy realizacji projektu "Literacka wiosna nad Odrą" (projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa "Przekraczamy granice"), prowadzonemu przez Urząd Miasta Wodzisławia SL. Miejską i Powiatową Bibliotekę Publiczną w Wodzisławiu Sl. i Oddział Literatury Polskiej Biblioteki Regionalnej w Karwinie.

Na spotkanie przybyło wielu mieszkańców Karwiny zarówno Czechów jak i Polaków. Wszyscy wyszli bardzo zadowoleni , przyczyniło się do tego zarówno organizacja jak i wspaniałe prowadzenie spotkania przez p. Szołtyska, który o Śląsku potrafi wspaniale opowiadać .