8 listopada 2010  odbyło się kolejne spotkanie dla seniorów w ramach projektu "Aktywizacja społeczno – kulturalna seniorów 50+", dofinansowanego przez Miasto Wodzisław Śląski. Spotkania odbywają się  na dwóch filiach MiPBP – w filii nr 15 w Jedłowniku oraz w filii nr 1 na Wilchwach. Tym razem gościliśmy panią Małgorzatę Sanecznik – dietetyka, specjalistę do spraw żywienia,, która opowiedziała zgromadzonym o skutkach niewłaściwej diety, sztucznych dodatków żywieniowych  oraz zaproponowała sposób przejscia na właściwy sposób odzywiania, tak ważny w tym wieku. Po ilości pytań można stwierdzić że spotkanie bardzo się podobało.

 Zapraszamy wszystkich na następne spotkania  : 23 listopada . poprowadzi je plastyk – Aneta Żok ,która zaproponuje jak nakryć świąteczny stół, nauczy składania serwetek etc.