Id 1123 Name Poczet

Agnieszka Frączek z humorem oprowadza nas po znajomym świecie naszych wad, przywar i słabości. Warto poznać te niezwykle osobliwe STRASZYDŁA – tym bardziej, że towarzyszą nam one na co dzień. Przyjrzyjmy się im. Poznajecie – Oto: Chrapacz Susełko, Bojka Strachliwa, Trutka Marudka, Misie Niechcemisie, Rozgardiusz Niedbały, Wścieklica Furiatka i inni.