Id 2691 Name Outs

Outsourcing jest metodą doskonalenia sposobu przeprowadzania tych procesów, które nie są dla organizacji bezpośrednim źródłem przychodu, poprzez zlecenie ich specjalistycznej firmie zewnętrznej. Często dotyczy to właśnie zadań z zakresu funkcji personalnej, takich jak opisane w książce: rekrutacja i selekcja, leasing pracowniczy, przemieszczenia pracowników wewnątrz firmy, szkolenia, planowanie następstw oraz obsługa wynagrodzeń, świadczeń pracowniczych, programów pomocy pracownikom i osób oddelegowanych do pracy za granicą. Książka zawiera opis podstawowych strategii outsourcingu, formularze, wzory dokumentów, narzędzia i przykłady ich zastosowania oraz wskazówki pomocne przy podejmowaniu decyzji dotyczących:
– obszarów działań, które należy wydzielić ze struktury wewnętrznej organizacji,
– wyboru firmy outsourcingowej,
– konstruowania planu współpracy,
– sposobu negocjowania kontraktu,
– polityki przemieszczeń pracowników w związku z outsourcingiem,
– sposobu przekazywania pracownikom informacji o procesie restrukturyzacji,
– kontrolowania kosztów i jakości usług outsourcingowych,
– przeprowadzania procesu realizacji planu outsourcingu,
– zasad współpracy z firmą zewnętrzną zapewniających efektywną realizację zadań.

Autorka przedstawia perspektywy rozwoju tej formy zarządzania przedsiębiorstwem, opisuje różne formy outsourcingu: całkowity, częściowy, w formie leasingu oraz podziału zadań. Podkreśla jego strategiczne znaczenie i opisuje możliwości, jakie otwiera przed organizacjami.

Adresaci: pracownicy działów personalnych, kadra zarządzająca firm, kadra naukowa uczelni ekonomicznych.