Internet – bezpłatnie
Wydruk – 1 strona A4 – 0,30 zł.

Ksero – 1 strona A4 – 0,30 z��.
1 strona A3 – 0,60 zł.

Uwaga : kserujemy wyłącznie materiały biblioteczne