Id 811 Name Dolec

To znakomicie napisany podręcznik akademicki, którego zasadniczą funkcją jest pomoc w przygotowaniu się studentów do egzaminu z procedury cywilnej. Omówiono w nim wszystkie podstawowe instytucje prawa procesowego z uwzględnieniem najnowszych nowelizacji k.p.c.: z 8 lipca 2005 r. dotyczące Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa oraz z 28 lipca 2005 r. dotyczące kosztów sądowych w sprawach cywilnych, mediacji, sądu polubownego (arbitrażu). W celu ułatwienia studentom nauki zamieszczono w końcowej części podręcznika schematy ilustrujące wybrane instytucje prawne. Sięgnięto do bogatego dorobku orzeczniczego Sądu Najwyższego i po wzory niektórych czynności sądowych, tj. wyroku, postanowienia, klauzuli wykonalności. Dodatkowym elementem podręcznika są żartobliwe rysunki wykonane przez Mateusza Rakowicza, które być może sprawią, że lektura podręcznika stanie się mniej nużą-ca. Dr hab. Henryk Dolecki – profesor Uniwersytetu Szczecińskiego, kierownik Katedry Postępowania Cywilnego na Wydziale Prawa i Administracji. Sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego. Autor wielu publikacji, w tym monografii, rozpraw, artykułów, glos, recenzji z dziedziny procedury cywilnej, prawa cywilnego i rodzinnego. Stan prawny na 1 grudnia 2005 roku. Uwzględnia zmiany wchodzące w życie 2 marca 2006 roku