Fundacja Orange przekazała naszej bibliotece dotację finansową w wysokości 5 160,12 zł. z przeznaczeniem na edukację oraz popularyzację i zwiększenie wykorzystania Internetu przez pracowników i użytkowników biblioteki, a w szczególności na zapewnienie dostępu do szerokopasmowych łączy internetowych w placówce głównej oraz filiach, a także na zakup materiałów oraz prowadzenie projektów o charakterze edukacyjnym.

Fundacja jest organizacją pozarządową. Zaingurowała program "Akademia Orange dla bibliotek", którego celem jest wspieranie rozwoju społeczeństwa informacyjnego poprzez zwiększenie dostępu do nowych technologii komunikacyjnych i promocję ich wykorzystania tak, by gminne biblioteki publiczne stały się nowoczesnymi, wielofunkcyjnymi centrami informacyjnymi, kulturalnymi i edukacyjnymi.