Biblioteka zakupiła 2024 egz. książek za kwotę 45.000 PLN w ramach Programu Operacyjnego „Promocja Czytelnictwa” ogłoszonego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w 2006 roku.