• 12 czerwca 2018
Kobiety Mają Moc Halina Socha

12 czerwca 2018 – godz. 17.00

spotkanie rozpoczynające projekt Funduszu Inicjatyw Społecznych 

„KOBIETY MAJĄ MOC”

ZAPRASZAMY WSZYSTKIE PANIE

W PROGRAMIE WIELE ATRAKCJI

m.in. spotkanie z pisarką Haliną Sochą