Pedagogika twórczości to subdyscyplina pedagogiki, której głównym zadaniem jest generowanie wiedzy z zakresu wychowania do twórczości oraz pomocy w tworzeniu i rozwijaniu postawy twórczej człowieka. Pedagogika twórczości Krzysztofa J. Szmidta to pierwsza w polskiej literaturze przedmiotu tak szeroka próba przedstawienia problematyki i zainteresowań badawczych tej subdyscypliny. Autor, posiadający ponad dwudziestoletnie doświadczenie w tej dziedzinie, dzieli się z nami swoją wiedzą teoretyczną i praktyczną. Wyjaśnia kluczowe pojęcia związane z twórczością (w tym niezmiernie trudne do zdefiniowania samo pojęcie ?twórczości?), przedstawia teorie twórczości, główne metody badawcze. Opisuje czynniki zapobiegające podjęciu lub rozwinięciu się procesów twórczych, charakteryzuje najważniejsze programy nauczania twórczości.