• 20 kwietnia 2018
Metropolitalny

Urząd Miasta Wodzisław Śląski oraz Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna zapraszają dzieci i młodzież do wzięcia udziału w IX edycji miejskiego konkursu plastycznego pt. RODZINA I JA – KOCHAMY NASZE MAMY, który odbywa się w dniach od 14 kwietnia do 18 maja 2018. Konkurs organizowany jest w ramach obchodów XI Metropolitalnego Święta Rodziny. Honorowy patronat nad konkursem objął Prezydent Miasta Mieczysław Kieca.

REGULAMIN KONKURSU

 1. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych i gimnazjum;
 2. Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy plastycznej prezentującej mamę jako najbliższą nam osobę, która obdarza nas miłością, wspólnie spędza z nami czas, jest naszą przyjaciółką. Praca może prezentować portret mamy, mamę w pracy czy w domu podczas zwykłych codziennych obowiązków;
 3. Prace powinny być wykonane na papierze w dowolnej technice rysunkowej – pastele, akwarela, farby plakatowe, kredki, węgiel itp (prace wykonane inną techniką nie będą podlegać ocenie);
 4. Format pracy A4 lub A3;
 5. Prace będą oceniane w następujących kategoriach wiekowych: I kategoria od I do III klasy SP, II kategoria od IV do VI klasy SP, III kategoria klasy VII i gimnazjalne;
 6. Prace powinny być czytelnie opisane (imię i nazwisko autora, klasa, temat pracy, adres i nazwa placówki oraz imię i nazwisko opiekuna);
 7. Prace powinny być przesłane lub złożone osobiście w Wypożyczalni dla Dzieci i Młodzieży naszej Biblioteki;
 8. Prace zostaną ocenione przez Komisję konkursową powołaną przez Organizatora;
 9. Ocenie podlegać będzie wyraz artystyczny, pomysłowość pracy, samodzielność wykonania;
 10. Termin składania prac upływa z dniem 18 maja 2018 r.;
 11. Autorzy najlepszych prac otrzymają nagrody i wyróżnienia;
 12. Nagrodzone prace zostaną wystawione w Bibliotece;
 13. O terminie rozdania nagród i otwarcia wystawy uczestnicy zostaną powiadomieni telefonicznie;
 14. Nadesłane prace stają się własnością Organizatora i nie będą zwracane autorom.

Wszelkie informacje dotyczące konkursu można uzyskać w Wypożyczalni dla Dzieci i Młodzieży – tel. 032 455 29 83 wewn. 39 (Urszula Dziura, Katarzyna Nowak).