Id 1453 Name 2992

Na nowotwór złośliwy zachoruje w ciągu swego życia co czwarty Polak, a co piąty z tego powody umrze. Onkologia powinna być zatem jedną z głównych dziedzin klinicznych nauczanych na studiach medycznych. Tymczasem wskaźniki śmiertelności dla wielu nowotworów złośliwych są znacznie wyższe w Polsce niż w Europie Zachodniej. Aby zmienić ten stan rzeczy, potrzeba skoordynowanych działań, które poprawią świadomość zdrowotną przeciętnego Polaka, usprawnią organizację opieki zdrowotnej, a lekarzom umożliwią zdobycie rzetelnej wiedzy z zakresu tej dziedziny – zarówno podczas studiów, jak i w okresie podyplomowym ”Onkologia – podręcznik dla studentów i lekarzy”, który oddajemy w Państwa ręce, będzie z pewnością dobrze służyć realizacji tego celu.

Spis treści:
Wstęp
Czynniki rakotwórcze
Podstawy genetyki molekularnej nowotworów
Epidemiologia nowotworów
Zapobieganie
Badania przesiewowe (skrining)
Wczesna wykrywalność nowotworów
Markery nowotworowe i wybrane wskaźniki laboratoryjne w onkologii
Zespoły paraneoplastyczne
Stany naglące w onkologii
Zasady komunikacji lekarz-pacjent. Aspekty etyczno-prawne
Radioterapia nowotworów
Zasady postępowania w chirurgii onkologicznej
Biopsja węzła wartowniczego
Leczenie systemowe nowotworów
Objawy niepożądane systemowego leczenia nowotworów
Leczenie skojarzone
Medycyna paliatywna
Podstawy patologii onkologicznej
Nowe leki i metody w onkologii
Podstawy farmakoekonomii w onkologii
Działania niekonwencjonalne (paramedyczne) w onkologii
Rak płuca
Nowotwory głowy i szyi
Nowotwory gruczołów ślinowych
Rak przełyku
Nowotwory żołądka
Rak jelita grubego
Pierwotne nowotwory wątroby
Przerzuty do wątroby
Nowotwory zewnątrzwątrobowych dróg żółciowych
Rak trzustki
Rak piersi
Rak szyjki macicy
Rak trzonu macicy
Nowotwory jajnika
Rak sromu
Rak nerki
Rak pęcherza moczowego
Rak gruczołu krokowego
Nowotwory jądra
Nowotwory nabłonkowe skóry
Czerniak
Chłoniaki nieziarnicze
Ziarnica złośliwa (chłoniak Hodgkina)
Nowotwory ośrodkowego układu nerwowego
Nowotwory tkanek miękkich
Pierwotne nowotwory kości
Nowotwory tarczycy
Nowotwory wieku rozwojowego (dziecięcego)