Id 812 Name Palka

Inspiracją do napisania tej książki była nie tylko chęć kontynuowania refleksji metodologicznej, lecz także potrzeba analizy zagadnień kontrowersyjnych, a mających znaczenie dla postępu w metodologii badań pedagogicznych.
Kolejne rozdziały – poświęcone m.in. problemom badawczym w pedagogice, badaniom empirycznym ilościowym i jakościowym, pedagogicznym badaniom historycznym i porównawczym, badaniom z pogranicza pedagogiki oraz twórczemu wiązaniu badań pedagogicznych z praktyką szkolną – skłaniać mogą do krytycznej analizy i polemik