Id 794 Name Bednarczyk

Współczesne problemy wyboru zawodu i poradnictwa zawodowego, wymagania w zakresie kwalifikacji i kompetencji doradcy zawodowego przedstawiono w kontekście obowiązujących uregulowań prawnych i praktyki. Znaczną część książki poświęcono poradnictwu zawodowemu w Polsce w nowej sytuacji – członka UE i nowym instytucjom rynku pracy. Książka adresowana jest do doradców zawodowych, pracowników urzędów pracy, agencji doradztwa i poradnictwa pracy, pracowników personalnych oraz wykładowców i studentów pedagogiki pracy.