• 17 listopada 2019
Projekty

Wodzisławskie Chotomalia oraz Biblioteka to zespół – to dwa projekty, dofinansowane ze środków MKiDN pochodzące z Funduszu Promocji Kultury, które realizowaliśmy od czerwca bieżącego roku.

Wodzisławskie Chotomalia to projekt, który został zorganizowany z okazji 100. rocznicy urodzin Wandy Chotomskiej. W 22 różnorodnych działaniach (spotkania autorskie, konkursy, głośne czytanie, zabawy) wzięło udział 776 osób. Największym zainteresowaniem cieszyły się spotkania autorskie z Ewą Chotomską, Agnieszką Frączek oraz Łukaszem Dębskim. Ogłoszono dwa konkursy związane z twórczością Wandy Chotomskiej: konkurs recytatorski Rym, cym cym oraz konkurs plastyczny Wiersze malowane. Projekt był realizowany w Wypożyczalni dla Dzieci i Młodzieży oraz na 5 filiach Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej i zgromadził uczestników z terenu całego miasta.

Biblioteka to zespół to projekt, który miał na celu uzyskanie przez bibliotekarzy nowych kompetencji zawodowych, wykraczających poza standardowe umiejętności bibliotekarskie. Działania prowadzone były w obszarach: praca z czytelnikiem, marketing, nowe technologie oraz ich zastosowanie, rozwijanie własnej kreatywności, przygotowanie pracowników biblioteki do radzenia sobie z problemami, jakie napotykają w pracy zawodowej, a także zacieśnianie relacji w zespole. W ramach projektu przeprowadzono 6 szkoleń skierowanych do pracowników bibliotek publicznych z terenu powiatu wodzisławskiego.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w projektach zorganizowanych w naszej Bibliotece.