Zuzanna Karwot – mieszkanka Marklowic, ikonopisarstwem zajmuje się od 10 lat, wykonała ponad 100 ikon. Swoje prace prezentowała na trzech wystawach zorganizowanych w Wodzisławiu i Marklowicach – w 2008r. w siedzibie Towarzystwa Miłośników Ziemi Wodzisławskiej ; w 2010r. na zaproszenie Towarzystwa Miłośników Marklowic oraz w 2012r. w Bibliotece Publicznej w Marklowicach. W tym samym roku otrzymała nagrodę Powiatu Wodzisławskiego w dziedzinie Kultury za działalność twórczą i ikonopisarską oraz przygotowane publikacje historyczne na temat miejscowości ziemi wodzisławskiej – głównie Pszowa i Marklowic.  Ukończyła studia teologiczne w Katowicach na Wydziale Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, broniąc pracy historycznej dot. Kultu Matki Boskiej w Pszowie. Interesuje się historią Śląska i religijnością ludności w najbliższej  okolicy, ziemi wodzisławskiej, leżącej na pograniczu wpływów morawskich, polskich i niemieckich. Przez kilka lat pracowała  w Archiwum PAN z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim i  jednocześnie w Urzędzie Gminy Marklowice. Współpracowała z prof. Idzim Panicem oraz prof. Wandą Musialik z Uniwersytetu Opolskiego. W 2013r. obroniła  doktorat na Uniwersytecie Jana Pawła II w Krakowie.

O swojej pasji: Ikonopisarstwem interesuję się od momentu, gdy w moich rękach znalazła się książka Aniko Faludy  – Malarstwo bizantyjskie. Następnie duże wrażenie zrobił na mnie zbiór ikon Andreja Rublowa i Teofana Greka. Obecnie inspirują mnie również ikony z Muzeum Ikon w Supraślu na Mazurach. W procesie powstawania ikony bardzo ważny jest dla mnie aspekt duchowy. Bardzo ważna jest cisza i spokój ducha.  Osoba Święta z malowanej ikony musi spojrzeć na mnie, niezależne od tego na jakim etapie postawania ją pozostawiam, czy jest to podmalunek (tzw. szankir) czy dalsze etapy tworzenia. W ikonie jest tak, że perspektywa nie jest w głębi obrazu, ale znajduje się przed obrazem. Linie perspektywy skupiają się przed ikoną na mnie – na osobie piszącej. Osoba z obrazu spogląda na mnie. Muszę być na to przygotowana.

Na wystawie „Moje Ikony” można oglądać m.in. Chrystusa Pantokratora, Matkę Boską Korsuńską, Matkę Boską Włodzimierską, Tryptyk Ukrzyżowanie, Zmartwychwstanie Chrystusa. Wystawa uświetniająca czas wielkanocny potrwa w Galerii pod Fikusem do końca kwietnia – Serdecznie zapraszamy!