Od 1 października 2009 rusza w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej projekt  „Zwierzęta w tarapatach czyli literackie zoo”- który dofinansowany jest ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Całkowity przewidywany koszt realizacji zadania 15.400,-i trwać będzie do 20 października 2009.

Projekt jest ściśle związany z promocją czytelnictwa z zakresu klasyki polskiej literatury dziecięcej, skierowany jest do dzieci w wieku lat 6-9. Planowane są spotkania autorskie, zabawy integracyjne, warsztaty plastyczne, konkursy , quizy. Zajęcia mają na celu wykształcenie nawyków czytelniczych wśród najmłodszych czytelników, zaproszenie do przygody z literaturą, wyzwolenie i scalenie procesów kreacji i percepcji w celu podmiotowego rozwoju małego czytelnika.