RED. MARCIN K. ZWIERŻDŻYŃSKI, MIROSŁAW LAKOMY, KONRAD OŚWIECIMSKI – Technopolityka W świecie Nowych Mediów

Oddawany w ręce Czytelników tom, oczywiście daleki od wyczerpania złożoności i wieloaspektowości podejmowanej tematyki, zawiera różnorodne wątki lokujące się w orbicie tytułowej, interdyscyplinarnej „technopolityki”;. Odnosi się zarówno do rozważań teoretycznych, których wspólnym mianownikiem jest wzajemna relacja między światem polityki, technologii i mediów, jak i do konkretnych ustaleń empirycznych, które dają wyraz dynamice rzeczywistości społecznej, obfitującej w nieustannie nowe fenomeny, czekające na wyjaśnienie i zrozumienie. Tę jakże trudno uchwytną dynamikę chcieliśmy jako redaktorzy zawrzeć w niniejszej publikacji, choć – jak to zwykle z dynamiką bywa – w momencie wysłania tekstów do druku skazaliśmy się automatycznie na niechybną porażkę. Mając tego świadomość, mamy jednocześnie nadzieję, że książka spotka się z żywym zainteresowaniem nie tylko środowiska akademickiego, polityków i wyborców, lecz wszystkich uczestników świata polityki i użytkowników nowych mediów. ( Fragment książki)