• 29 marca 2017
Rodzina I Ja

Urząd Miasta Wodzisław Śląski oraz Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna zapraszają dzieci i młodzież do wzięcia udziału w VIII edycji miejskiego konkursu plastycznego pt. RODZINA I JA – ZAWSZE RAZEM, organizowanego w ramach obchodów X Metropolitalnego Święta Rodziny. Konkurs odbywa się w dniach od 21 marca do 6 maja 2017. Honorowy patronat nad konkursem objął Prezydent Miasta Mieczysław Kieca.

REGULAMIN KONKURSU

 1. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych i gimnazjum,
 2. Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy plastycznej prezentującej rodzinę jako wspólnotę miłości, bliskości i bezpieczeństwa, gdzie wspólnie spędzamy czas, podejmujemy działania dotyczące różnych sfer naszego życia, bawimy się, odpoczywamy,
 3. Prace powinny być wykonane na papierze w dowolnej technice rysunkowej – pastele, akwarela, farby plakatowe, kredki, węgiel (prace wykonane inną techniką nie będą podlegać ocenie),
 4. Format pracy A3,
 5. Prace będą oceniane w trzech kategoriach wiekowych: I – klasa I-III SP, II – klasa IV – VI SP, III – klasy gimnazjalne,
 6. Prace powinny być czytelnie opisane (imię, nazwisko, klasa, temat pracy, adres i nazwa placówki oraz imię i nazwisko opiekuna),
 7. Prace powinny być przesłane lub złożone osobiście w Wypożyczalni dla Dzieci i Młodzieży,
 8. Prace zostaną ocenione przez Komisję konkursową powołaną przez Organizatora,
 9. Ocenie podlegać będzie wyraz artystyczny, pomysłowość pracy, samodzielność wykonania,
 10. Termin składania prac upływa z dniem 6 maja 2017,
 11. Autorzy najlepszych prac otrzymają nagrody i wyróżnienia,
 12. Nagrodzone prace zostaną wystawione w Bibliotece,
 13. O terminie rozdania nagród i otwarcia wystawy uczestnicy zostaną powiadomieni telefonicznie,
 14. Nadesłane prace stają się własnością Organizatora i nie będą zwracane autorom.

Wszelkie informacje dotyczące konkursu można uzyskać w Wypożyczalni dla Dzieci i Młodzieży, tel. 032 455 29 83 (Urszula Dziura, Martyna Borowiec)