Id 2688 Name Roszko

Podręcznik akademicki, w którym zebrano i usystematyzowano całość dostępnej wiedzy teoretycznej o najmłodszej dyscyplinie naukowej, jaką są studia europejskie (europeistyka), w tym w szczególności o:
– okolicznościach jej wyodrębnienia się,
– pierwszych próbach naukowej refleksji,
– przedmiocie i metodach badawczych stosowanych w studiach europejskich,
– podstawowych kategoriach,
– teoriach integracji,
– modelach i aktorach integracji oraz systemach organizujących Europę.
Książka napisana została z perspektywy politologicznej oraz międzynarodowej z akcentami ekonomicznymi i kulturowymi.