Id 808 Name Niep

Podręcznik prezentuje najnowsze podejście do pedagogiki specjalnej, zwane przez specjalistów ortopedagogiką. Dzieki tej pozycji mamy do czynienia z nowym mysleniem na temat osób niepełnosprawnych w życiu społecznym, znacznie poszerzajacym rozumienie ich roli i możliwosci.
Podręcznik jest starannie przygotowony do pracy ze studentami na zajęciach z zakresu pedagogiki specjalnej.