• 9 listopada 2016
Anna Morawska 1

Pamięci Andrzeja Turskiego poświęcone było spotkanie z Anną Morawską, dziennikarką, psycholożką, autorką książek o depresji i ostatniej książki „7 dni. Świat Andrzeja Turskiego”. Pisana za życia redaktora, dokończona wspólnie z Urszulą Chincz, córką dziennikarza. Ciepły, rodzinny, oddany pasjom – muzyce, radiu, telewizji, wędkowaniu i rodzinie. Profesjonalista, dbający o jasność przekazu z szacunku dla widza. Mentor i Mistrz w relacjach ze współpracownikami. Mistrz Mowy Polskiej – taki obraz Andrzeja Turskiego wyłania się z barwnej opowieści Anny Morawskiej, która wiele lat współpracowała z redaktorem przy „Panoramie”. Pozostały po nim sztandarowe programy istniejące do dziś – Sygnały Dnia w radiowej Jedynce, Teleexpress, Panorama, Lista Przebojów Programu III… Na zawsze pozostanie w naszej pamięci….