• 6 czerwca 2019
Dziuba 1

O wydarzeniach, które doprowadziły do częściowo wolnych wyborów z 4 czerwca 1989 roku opowiadał dr hab. Adam Dziuba, historyk Oddziałowego Biura Badań Historycznych IPN w Katowicach. Spotkanie, adresowane w dużej mierze do młodzieży, odbyło się w sali multimedialnej Biblioteki. Historyk m.in. wspomniał o przyczynach zmian, o niepokojach społecznych, skupił się też na prezentacji sposobów przeprowadzania kampanii wyborczych przez PZPR i Komitet Obywatelski. – Ludzie uwierzyli, że za pomocą kartki wyborczej można zmienić rzeczywistość. Ale to był początek systemowych zmian – akcentował dr hab. Adam Dziuba. O potrzebie podejmowania świadomych decyzji, o znajomości swoich praw i konieczności uczestniczenia w wyborach mówił prezydent miasta Mieczysław Kieca. To spotkanie, było jedną z form przypomnienia wydarzeń sprzed 30 lat.

                                       fot. Magda Szymańska