• 23 lutego 2018
Tło

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wodzisławiu Śląskim

zaprasza dzieci do wzięcia udziału w konkursie recytatorskim

z okazji Międzynarodowego Dnia Poezji

i przypadającej w tym roku 120. rocznicy urodzin Jana Brzechwy

pt. WODZISŁAWSKI RYM CYM CYM, CZYLI WIERSZE PANA JANA

REGULAMIN KONKURSU

  1. Przedmiotem konkursu jest wykonanie – recytacja wiersza Jana Brzechwy,
  2. W konkursie mogą uczestniczyć dzieci z przedszkoli i oddziałów przedszkolnych z terenu miasta Wodzisławia Śląskiego,
  3. Każdy uczestnik prezentuje jeden wybrany utwór Jana Brzechwy (do 5 minut recytacji),
  4. Ocenie podlegać będzie interpretacja tekstu oraz wyraz artystyczny (strój, rekwizyty) odpowiedni do prezentowanego utworu,
  5. Uczestników oceniać będzie komisja powołana przez Organizatora konkursu,
  6. Każda placówka może zgłosić do udziału w konkursie maksymalnie 1 dziecko (5-6 lat),
  7. Zgłoszenia udziału należy do konać do dnia 8.03.2018 w Wypożyczalni dla Dzieci i Młodzieży MiPBP w Wodzisławiu Śląskim na załączonej karcie zgłoszeniowej,
  8. Zgłoszenie powinno zawierać imię i nazwisko dziecka,  adres i numer placówki, wiek dziecka, tytuł prezentowanego utworu oraz imię i nazwisko opiekuna,
  9. Konkurs odbędzie się 22.03.2018 r. w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Wodzisławiu Śląskim, ul. Daszyńskiego 2 o godzinie 10.00
  10. Laureaci i uczestnicy konkursu otrzymają nagrody i dyplomy.

Wszelkie informacje dotyczące konkursu można uzyskać w Wypożyczalni dla Dzieci i Młodzieży tel. 032 455-29-83 wewn. 39, kontakt Urszula Dziura, Katarzyna Nowak.