REGULAMIN KORZYSTANIA Z KOMPUTERÓW 

MIEJSKIEJ I POWIATOWEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM

§ 1.

PRAWO KORZYSTANIA

 

Prawo korzystania z komputerów znajdujących się w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej przysługuje każdemu użytkownikowi Biblioteki na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

 

 1. Z komputerów można korzystać w godzinach otwarcia biblioteki.

 2. Rozpoczęcie i zakończenie pracy komputera następuje za pośrednictwem dyżurnego bibliotekarza, któremu należy okazać ważny dokument tożsamości lub kartę biblioteczną.

 3. Komputer może być użytkowany przez 1 osobę

          przez okres 0,5 h (z możliwością przedłużenia do 1 h).

 1. Wszelkie uszkodzenia lub nieprawidłowości w pracy komputera należy zgłaszać dyżurnemu bibliotekarzowi.

 2. Niedozwolone jest pozostawianie przez użytkownika własnych plików na dysku komputera.

 3. Pracownicy biblioteki na życzenie użytkownika udzielają instrukcji dotyczących wyszukiwania informacji za pośrednictwem internetu oraz korzystania z programów użytkowych.

Poszukiwania prowadzi samodzielnie użytkownik.

 1. Pracownicy Biblioteki maja prawo kontrolować czynności wykonywane przez użytkownika przy komputerze.

 

§ 2.

KORZYSTANIE Z INTERNETU

 1. Korzystanie z internetu jest bezpłatne .

 2. Korzystanie z internetu dozwolone jest do celów naukowych, dydaktycznych, edukacyjnych i wyszukiwania informacji.

 3. Użytkownik może odpłatnie wydrukować potrzebne informacje lub skopiować je na dyskietkę zakupioną u bibliotekarza.

 

§ 3.

OGRANICZENIA DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z INTERNETU,

PROGRAMÓW UŻYTKOWYCH I ZBIORÓW MULTIMEDIALNYCH

Użytkownikowi zabrania się:

 1. sprawdzać pocztę elektroniczną, wysyłać wiadomości, zakładać konta e-mailowe w programie Outlook, korzystać z komunikatorów internetowych,

 2. korzystać z własnych nośników – dyskietek, CD, pendrive’ów. W celu skopiowania danych można nabyć dyskietkę u bibliotekarza.

 3. instalować i uruchamiać własne programy i gry komputerowe oraz dokonywać zmian w konfiguracji oprogramowania zainstalowanego na dysku lokalnym komputera,

 4. podłączać własny sprzęt komputerowy do lokalnej sieci komputerowej Biblioteki,

 5. wykorzystywać internet do:

  • przesyłania, udostępniania i przeglądania danych naruszających prawo, powszechnie uznanych za obsceniczne lub obraźliwe,

  • wykonywania czynności naruszających prawa autorskie twórców i dystrybutorów oprogramowania danych,

  • prowadzenia działalności komercyjnej

 1. działać na szkodę innych użytkowników internetu

 

§ 4.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ UŻYTKOWNIKÓW

 1. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody przez niego spowodowane w odległych lub lokalnych systemach komputerowych oraz wszelkie inne straty lub nadużycia spowodowane przy użyciu udostępnionych mu zasobów Internetu lub przy korzystaniu ze zbiorów multimedialnych i programów użytkowych.

 2. Bibliotekarz może odmówić użytkownikowi dostępu do komputera jeśli uzna, że wykonuje on czynności niepożądane, nawet jeśli nie są one określone w Regulaminie.

 3. Użytkownik nie stosujący się do niniejszego Regulaminu może być czasowo lub na stałe pozbawiony prawa do korzystania z komputerów znajdujących się w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Wodzisławiu Śl., na podstawie decyzji Dyrektora Biblioteki.

 

§ 5.

ZASADY ODPŁATNOŚCI

 1. Korzystanie z internetu jest bezpłatne.

 2. Odpłatność dodatkowa:

  • Dyskietka – 1 zł

  • wydruk strony A4 – 0,30zł.