Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wodzisławiu zdobyła wyróżnienie za rok szkolny 2006/2007 za organizację cyklu imprez dla dzieci w ramach ogólnopolskiej akcji „Cała Polska Czyta Dzieciom”.
Na Konkurs na najlepiej przeprowadzoną kampanię „Cała Polska czyta dzieciom” w roku szkolnym 2006/2007 nadesłano 214 sprawozdań z całej Polski. Do oceny merytorycznej zakwalifikowało się, zgodnie z zasadami Regulaminu Konkursu, 167 sprawozdań. Nasza biblioteka zdobyła jedno z 51 wyróżnień.