• 13 listopada 2018
Zapytanie Cenowe

Zapytanie ofertowe

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna zwraca się z prośbą, w trybie zapytania ofertowego na udzielenie zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty, o której mowa w art. 4 pkt 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych i przedstawienie oferty cenowej na ”Sprzedaż energii elektrycznej w 2019 r. dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej”. Szacunkowa wartość zamówienia poniżej 30.000 euro. Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest w trybie rozeznania ofertowego. SZCZEGÓŁY TUTAJ