Snow Queen 1

Dzisiejsze spotkanie w Wypożyczalni dla Dzieci i Młodzieży w ramach akcji “Ferie w bibliotece” miało charakter nietypowy, ponieważ zajęcia odbywały się w języku angielskim. Dzięki Centrum Helen Doron dzieci mogły bawić się i przy okazji poznawać język. W trakcie zajęć uczestnicy spotkania wysłuchali baśni H. Ch. Andersena Królowa Śniegu po angielsku, a następnie podczas prac plastycznych utrwalali zasłyszane w baśni nowe słówka. Na zakończenie wszystkie dzieci wykorzystując papier, patyczki i skrawki tkanin wykonały pacynki przedstawiające Królową Śniegu. Tradycyjnie, najładniejsze trzy prace zostały nagrodzone, zaś nagrodę dnia wylosowała Amelia. Gratulujemy.