Miło nam poinformować, że Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wodzisławiu Śl. otrzymała dofinansowanie do projektu pt. "Książka otwiera nam świat" prowadzonego w ramach programu Promocja literatury i czytelnictwa / Promocja czytelnictwa. Dofinansowanie w wysokości 10.000zł pochodzi ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Łączny koszt projektu wyniesie 14.300zł
Projekt "Książka otwiera nam świat" skierowany jest do dzieci w wieku od 3 do 15 lat i jest ściśle związany z promocją nowości z zakresu literatury dziecięcej. Realizacja projektu nastąpi w maju i czerwcu 2013r., toczyć się będzie w bibliotece centralnej oraz filiach. Na całość projektu składać się będzie 6 stref tematycznych, skierowanych do młodych czytelników – 1. strefa baśni i bajek, 2. strefa opowieści, 3. strefa książki popularnonaukowej, 4. strefa książki dźwiękowej, 5. strefa książki przygodowej, 6. strefa książki i biblioteki.
W ramach projektu bibliotekę odwiedzi 8 pisarzy dla dzieci i młodzieży: Andrzej Grabowski, Małgorzata Karolina Piekarska, Dariusz Rekosz, Marcin Pałasz, Eliza Piotrowska, Joanna Olech, Małgorzata Strękowska-Zaremba i Łukasz Dębski.
Poprzez kontakt z twórcami literatury, spotkania, warsztaty, konkursy itp. chcemy zachęcić dzieci do poznawania współczesnej literatury dziecięcej, a także podejmowania własnych działań twórczych. Mamy nadzieję, że realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia zainteresowania książką i biblioteką w środowisku.