7 września nasza biblioteka włączyła się do akcji  Narodowe Czytanie 2013, nad którą patronat objął Prezydent RP Bronisław Komorowski. W sobotni poranek spotkaliśmy się z ponadczasowym humorem i bogactwem języka dzieł Aleksandra Fredry. Na skwerze przed biblioteką odbyło się głośne czytanie utworów Aleksandra Fredry. Pracownicy biblioteki przedstawili również krótką inscenizację do wiersza "Paweł i Gaweł". Spotkaniu towarzyły gry i zabawy, malowanie twarzy. Dla wszystkich dzieci przygotowano baloniki i słodycze.

"Narodowe Czytanie" to zainicjowana w 2012 roku przez Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego ogólnopolska akcja publicznego czytania największych polskich dzieł literackich. Czytanie zostało nazwane "narodowym", aby podkreślić jego powszechny i egalitarny charakter. Podstawowym celem przedsięwzięcia jest popularyzacja czytelnictwa, zwrócenie uwagi na potrzebę dbałości o polszczyznę oraz wzmocnienie poczucia wspólnej tożsamości.

W tym roku przypada 220 rocznica urodzin Aleksandra Fredry, najwybitniejszego polskiego komediopisarza, autora pamiętników; człowieka, który świetnie znał i rozumiał swój kraj oraz swoich rodaków – twórcy, potrafiącego uchwycić i wyjątkowo atrakcyjnym, dowcipnym językiem opisać z dystansem najważniejsze cechy Polaków, nasz narodowy charakter.