W związku z tym, że Prywatne Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe “VIKA” Renata Musielska uchyliło się od podpisania umowy o dostawie książek do Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wodzisławiu Śląskim motywując to niemożnością zrealizowania umowy w terminie, zamawiający dokonuje ponownego wyboru oferty spośród pozostałych ofert spełniających wymogi. W związku z powyższym dokonano wyboru oferty nr 1 Księgarni Orbita – Rynek 12, 44-200 Rybnik z wartością brutto 7322,92 zł.