Tydzień Bibliotek

W dniach 8-15 maja 2014 Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich już po raz jedenasty, organizuje Tydzień Bibliotek – program promocji czytelnictwa i bibliotek. Ma on na celu podkreślanie roli czytania i bibliotek w poprawie jakości życia, edukacji oraz zwiększanie prestiżu zawodu bibliotekarza i zainteresowania książką szerokich kręgów społeczeństwa. Rok 2014 promuje hasło Czytanie łączy pokolenia.

PROGRAM OBCHODÓW TYGODNIA BIBLIOTEK

  • 09 maja 2014 godz. 11.00SPOTKANIE AUTORSKIE Z BARBARĄ GAWRYLUK (Centrala)
  • 12 maja 2014 godz. 09.00SPOTKANIE AUTORSKIE Z BARBARĄ CIWONIUK (Centrala)
  • 13 maja 2014 godz. 12.00PINOKIO – TEATR ART-RE Z KRAKOWA (Centrala)
  • 13 maja 2014 godz. 09.00ZAJĘCZA CHATKA – TEATR ART-RE Z KRAKOWA (Filia Nr 9 Kokoszyce)
  • 13 maja 2014 godz. 10.30ZAJĘCZA CHATKA – TEATR ART-RE Z KRAKOWA (Filia Nr 10 Zawada)
  • 8, 9, 15 maja 2014GŁOŚNE CZYTANIE DLA PRZEDSZKOLAKÓW (Filia Nr 13 os. XXX-lecia)

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM IMPREZ TUTAJ