Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wodzisławiu Śl. zaprasza uczniów do wzięcia udziału w V edycji świątecznego konkursu plastycznego pt. Anioł pasterzom mówił  z cyklu Moje Święta Bożego Narodzenia.

REGULAMIN KONKURSU

 1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów
 2. Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy plastycznej na temat anioła obwieszczającego narodziny Jezusa w Betlejem
 3. Prace powinny być wykonane malarską techniką plastyczną na papierze (farby, pastele, węgiel itp.) Prace wykonane inną techniką nie będą podlegać ocenie konkursowej
 4. Format pracy: A4 lub A3
 5. Prace będą oceniane w następujących kategoriach wiekowych: 6-10 lat, 11-13 lat, 14-16 lat
 6. Prace powinny być czytelnie opisane (imię, nazwisko, wiek, klasa, nazwa szkoły)
 7. Prace powinny być przesłane lub złożone osobiście w Wypożyczalni dla Dzieci i Młodzieży MiPBP w Wodzisławiu Śl.
 8. Prace zostaną ocenione przez Komisję konkursową powołaną przez Organizatora
 9. Termin składania prac upływa z dniem 21.12.2013
 10. Autorzy najlepszych prac otrzymają nagrody i wyróżnienia
 11. Nagrodzone prace zostaną wystawione w Bibliotece
 12. O wynikach i terminie rozdania nagród uczestnicy konkursu zostaną powiadomieni telefonicznie
 13. Lista laureatów konkursu: imię, nazwisko, miejsce, będzie opublikowana na stronie internetowej biblioteki
 14. Nadesłane prace stają się własnością Organizatora i nie będą zwracane autorom

WSZELKIE INFORMACJE DOTYCZĄCE KONKURSU PLASTYCZNEGO

MOŻNA UZYSKAĆ W WYPOŻYCZALNI DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
tel. 32 455-29-83 wewn. 39