Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wodzisławiu Śl. zaprasza dzieci do wzięcia udziału w konkursie plastycznym pt. "Wanda malowana". Konkurs organizowany jest w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Poezji.

REGULAMIN KONKURSU

 1. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci w wieku od 4 do 10 lat;
 2. Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy plastycznej – ilustracji do wierszy Wandy Chotomskiej – Pięciopsiaczki, Wiersze pod psem, Kołysanki dla Zuzanki i inne;
 3. Prace powinny być wykonane malarską techniką plastyczną (prace wykonane inną techniką nie będą podlegać ocenie) na papierze;
 4. Format pracy – A4;
 5. Prace będą oceniane w następujących kategoriach wiekowych: I kategoria od 4 do 6 lat, II kategoria od 7 do 10 lat;
 6. Prace powinny być czytelnie opisane (imię, nazwisko, wiek, adres i nazwa placówki);
 7. Praca powinna zawierać adnotację dotyczącą tytułu utworu, do którego tworzona jest ilustracja;
 8. Prace powinny być przesłane lub złożone osobiście w Wypożyczalni dla Dzieci i Młodzieży;
 9. Prace zostaną ocenione przez Komisję konkursową powołaną przez organizatora;
 10. Termin składania prac upływa z dniem 10 marca 2014;
 11. Autorzy najlepszych prac otrzymają nagrody i wyróżnienia,
 12. Nagrodzone prace zostaną wystawione w bibliotece;
 13. O terminie rozdania nagród i otwarcia wystawy uczestnicy zostaną powiadomieni telefonicznie;
 14. Nadesłane prace stają się własnością organizatora i niebędą zwracane autorom.

WSZELKIE INFORMACJE DOTYCZĄCE KONKURSU MOŻNA UZYSKAĆ W WYPOŻYCZALNI DLA DZIECI I MŁODZIEŻY. TEL. 032 455-29-83 wewn. 39 URSZULA DZIURA