• 16 lutego 2021

Rysowane Wierszyki - Filia nr 13 Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wodzisławiu Śląskim zaprasza do udziału w konkursie plastycznym dzieci w wieku od 3 do 10 lat - Wykonaj ilustrację do ulubionego wiersza - Czas trwania konkursu: 15 lutego 2021 do 12 marca 2021

 

FILIA NR 13 MIPBP W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM

ZAPRASZA DO UDZIAŁU
W KONKURSIE PLASTYCZNYM

RYSOWANE WIERSZYKI

DZIECI W WIEKU
OD 3 DO 10 LAT

WYKONAJ ILUSTRACJĘ DO ULUBIONEGO WIERSZA

CZAS TRWANIA KONKURSU
15.02.2021 – 12.03.2021

 

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO RYSOWANE WIERSZYKI

 1. ORGANIZATOR
  Organizatorem konkursu jest Filia nr 13 Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej Os. XXX-lecia 63, 44-286 Wodzisław Śląski (budynek SP nr 10).
 2. CELE KONKURSU
  • Promowanie czytania poezji wśród dzieci poprzez obchody Międzynarodowego Dnia Poezji,
  • Inicjowanie zainteresowań czytelniczych wśród najmłodszych,
  • Rozwijanie aktywności twórczej, wrażliwości estetycznej oraz uzdolnień plastycznych dzieci.
 3. TEMATYKA KONKURSU
  • Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie pracy plastycznej przedstawiającej ilustrację do swojego ulubionego wiersza.
 4. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
  • Prace plastyczne mogą być wykonane w dowolnej technice rysunkowej lub malarskiej – pastele, akwarele, farby plakatowe, kredki, węgiel itp.,
  • Format pracy plastycznej A4,
  • Do pracy należy dołączyć metryczkę zawierającą dane: imię i nazwisko autora, numer telefonu, adres mailowy, kategorię wiekową oraz autora i tytuł wiersza,
  • Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na bezpłatne wykorzystanie prac konkursowych w ramach działalności Organizatora.
 5. KATEGORIE WIEKOWE
  • Dzieci w wieku przedszkolnym (3-6),
  • Dzieci w wieku szkolnym (7-10).
 6. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA PRAC KONKURSOWYCH
  • Prace należy dostarczyć do Filii nr 13 Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wodzisławiu Śląskim, Centrali lub wybranej filii do 12 marca 2021, do godz. 18.00.
 7. OCENA PRAC KONKURSOWYCH
  • Nad przebiegiem konkursu czuwać będzie komisja konkursowa powołana przez Dyrektora MiPBP w Wodzisławiu Śląskim,
  • Kryteria oceny pracy plastycznej: ogólne wrażenie artystyczne, oryginalność pomysłu, kreatywność oraz estetyka, samodzielność wykonania pracy.
 8. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
  • Administratorem danych osobowych udostępnionych przez uczestników konkursu jest MiPBP w Wodzisławiu Śląskim,
  • Dane osobowe przetwarzane będą w celu komunikacji z uczestnikami konkursu oraz w celu przekazania nagrody zwycięzcom oraz ogłoszenia wyników konkursu. Dane osobowe mogą być również przetwarzane na podstawie i w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów prawa,
  • Przekazanie przez uczestników danych osobowych organizatorowi ma charakter dobrowolny. Uczestnikom przysługuje prawo wglądu do swoich danych oraz możliwość ich poprawiania,
  • Okres przetwarzania danych osobowych uczestników trwa od momentu ich przekazania organizatorowi do zakończenia konkursu, przekazania nagród laureatom i promocji konkursu za pośrednictwem mediów,
  • Uczestnik konkursu wyraża zgodę na publikowanie pracy oraz wizerunku w materiałach promocyjnych związanych z konkursem, prezentacjach pokonkursowych, na stronach internetowych, profilach na portalach społecznościowych oraz w innych formach utrwaleń.
 9. NAGRODY
  • Lista laureatów konkursu zostanie opublikowana na stronie internetowej MiPBP w Wodzisławiu Śląskim,
  • Zwycięzcom konkursu zostaną indywidualnie wręczone nagrody w Filii nr 13 MiPBP. Nagrodzone prace zostaną wyeksponowane na wystawie pokonkursowej w Filii nr 13 MiPBP.