14 października w Dziale Muzycznym odbyły się kolejne zajęcia w ramach projektu "Zwierzęta w tarapatach czyli literackie ZOO" dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Tematem zajęć był wiersz Juliana Tuwima "Ptasie radio". W zajęciach uczestniczyli uczniowie klasy I ze Szkoły Podstawowej nr 3 w W-wiu Śl. Dzieci wysłuchały dźwiękowej wersji wiersza w znakomitej interpretacji Michała Żebrowskiego, a następnie korzystając z przygotowanych szablonów ptaków i kolorowych piórek wykonały piękne, różnorodne ptaszki, które ozdobiły bajkowe drzewko. Zajęcia zakończyła wspólna zabawa i słodki poczęstunek. Wszystkie dzieci otrzymały baloniki.