W dniu 15.01 2010 o godzinie 9.30 w Wypożyczalni dla Dzieci i Młodzieży MiPBP w Wodzisławiu Śl. odbyło się uroczyste rozstrzygnięcie II edycji
konkursu plastycznego p.t. "Moje Święta Bożego Narodzenia".
W uroczystości wziął udział Prezydent Miasta Wodzisławia Śl. p.Mieczysław Kieca, siostra Damaris ze Zgromadzenia Sióstr Boromeusze, nauczyciele i uczniowie wodzisławskich szkół podstawowych i Ogniska Pracy Pozaszkolnej.
Prezydent Miasta wręczył laureatom konkursu nagrody i dyplomy, zaś
ks. proboszcz Płonka z parafii p.w. WNMP zdobywcom trzech pierwszych miejsc ufundował wyjazd do Krakowa w celu zwiedzania szopek Bożonarodzeniowych.
Laureatami konkursu zostali: I miejsce Małgorzata Wojs, II miejsce
Michalina Łakomska, III miejsce Joanna Szczerba. Przyznano Również 21 wyróżnień. Nagrodzone prace można oglądać w Wyp. Dla Dzieci i Młodzieży do 12.02.2010. Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy.

Uroczystość otwarcia wystawy uświetnił występ zespołu Siódme Niebo z
Gimnazjum nr 2 pod kierunkiem pani Blanki Chocyk wprowadzając zebranych gości w miły i ciepły nastrój.