W wyniku przeprowadzonego postępowania do 14.000,00 euro na wykonanie zadania pt. "Dostawa książek do budynku MiPBP, ul. Daszyńskiego 2, 44-300 Wodzisław Śląski" zgodnie z załącznikami nr 1 i nr 2, wybrano najkorzystniejszą ofertę tj.: Ofertę nr 1 – Księgarnia Orbita, Rynek 12, 44-200 Rybnik z wartością brutto 3.126,06 zł.