Dom Rodzinny

Urząd Miasta Wodzisław Śl. oraz Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna zapraszają dzieci i młodzież do wzięcia udziału w VI edycji powiatowego konkursu plastycznego pt. Rodzina i ja – Dom rodzinny – dom gościnny. Konkurs organizowany jest w ramach obchodów VIII Metropolitalnego Święta Rodziny. Honorowy patronat nad konkursem objął Prezydent Miasta Mieczysław Kieca.

REGULAMIN KONKURSU

 1. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych i gimnazjum,
 2. Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy plastycznej prezentującej dom rodzinny jako moje miejsce na ziemi, jego historię, osoby go zamieszkujące lub ważne wydarzenia z nim związane,
 3. Prace powinny być wykonane na papierze malarską lub rysunkową techniką plastyczną – pastele, akwarela, farby plakatowe, kredki, węgiel itp (prace wykonane inną techniką nie będą podlegać ocenie),
 4. Format pracy A3,
 5. Prace będą oceniane w następujących kategoriach wiekowych: I kategoria od I do III klasy SP, II kategoria od IV do VI klasy SP, III kategoria – klasy gimnazjalne,
 6. Prace powinny być czytelnie opisane (imię, nazwisko, klasa, temat pracy, adres i nazwa placówki oraz imię i nazwisko opiekuna),
 7. Prace powinny być przesłane lub złożone osobiście w Wypożyczalni dla Dzieci i Mlodzieży,
 8. Prace zostaną ocenione przez Komisję konkursową powołaną przez Organizatora,
 9. Ocenie podlegać będzie wyraz artystyczny, pomysłowość pracy, samodzielność wykonanie,
 10. Termin składania prac upływa z dniem 30.04.2015,
 11. Autorzy najlepszych prac otrzymają nagrody i wyróżnienia,
 12. Nagrodzone prace zostaną wystawione w bibliotece,
 13. O terminie rozdania nagród i otwarcia wystawy uczestnicy zostaną powiadomieni telefonicznie,
 14. Nadesłane prace stają się własnością Organizatora i nie będą zwracane autorom.

Wszelkie informacje dotyczące konkursu można uzyskać w Wypożyczalni dla Dzieci i Młodzieży, tel. 032 455-29-83 wewn. 39 (Urszula Dziura, Anna Tarcholik).

fot. freepik.com