W dniu 17 .04.2009 r. rozpoczęła się realizacja zadania pt. "Doza kultury: cykl spotkań dla seniorów" (Realizacja zadania publicznego Aktywizacja społeczno-kulturalna seniorów 50+ wspieranego przez Prezydenta Miasta Wodzisławia Śl.). Projekt toczyć się będzie w dwóch filiach bibliotecznych : w filii nr 1 na Wilchwach i w filii nr 15 w Jedłowniku. Skierowany jest do mieszkańców tych dwóch osiedli i ma za zadanie wykorzystanie ogromnego potencjału czasu wolnego, wiedzy i życiowego doświadczenia, jakim dysponują osoby starsze.

Głównym celem projektu jest podejmowanie nowatorskich działań zmierzających do przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu i marginalizacji osób starszych oraz udział w kampanii przeciwko dyskryminacji osób ze względu na wiek. Biblioteki publiczne są miejscem idealnie wpasowującym się w światowy trend ułatwiania aktywności osobom starszym. Aby jednak seniorzy zechcieli korzystać z możliwości, jakie daje biblioteka – należy ich do tego zachęcić.

W dniu 17 .04.2009 r. odbyły się spotkania autorskie z Markiem Szołtyskiem, znanym publicysta i pisarzem śląskim. Na spotkaniach w obu filiach dopisała publiczność, a wykład został poprowadzony przez autora z wielkim humorem .

W dniach 23 i 24 kwietnia 2009 r. w pomieszczeniach obu filii spotkali się starsi mieszkańcy z zespołem „Nie dejmy się” Wieczorek biesiadny poprowadzony przez p. Irenę Sauer miał na celu przypomnienie starych śląskich pieśni biesiadnych, które zbierały wokół stołu rodziny i znajomych. Spotkanie stało się pretekstem do wspólnego śpiewu i przede wszystkim integracji mieszkańców z biblioteką.

Zapraszamy wszystkich do wzięcia udziału w dalszych spotkaniach w ramach projektu:

1). 29.04.09 filia nr 1, 30.04.2009 filia nr 15 „Powiedz komuś ciepłe słowo”- spotkanie z grupą poetycką- warsztaty poetyckie dla seniorów,”

2). 7.05.2009 fila nr 15 8.05.2009 filia nr 1 „Spotkanie z grupą „Igła z nitką”- hafciarstwo, seria porad i pokaz”

3) 21.05.2009 filia nr 15 22.05.2009 filia nr 1 „Poznajmy nasze zabytki- czyli ruch to zdrowie” Spotkanie z przedstawicielem Muzeum

4). 28.05.2009 filia nr 15 29.05.2009 filia nr 1 „Poczytajmy lub posłuchajmy”- dla każdego coś… Ofeta MiPBP dot. ksiązki mówionej oraz książek na MP3

5). 18.05.2009 filia nr 15 19.05.2009 filia nr 1 „Pokaz co potrafisz”- uroczyste zakończenie projektu giełda pomysłów,wystawa własnych prac, poczęstunek, występ zespołu folklorystycznego.

Zapraszamy!